DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

S - clean

obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti provozovatele

   - Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.

   - Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím. 

   - Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 

   - Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.

   - Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.

   - Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři.

   - Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrany osobních dat. 


Práva a povinnosti zákazníka

   - Zákazník je povinen uvést do formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.

   - Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

   - Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dvou dnů. 

   - Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.


Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem  obchodu s-clean.cz a právním řádem platným v ČR.
Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adrese Svatopeterská 35/7, Brno.

Odstoupení od smlouvy ze stran zákazníka

   - Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýká zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.

   - Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné a pod. se nevrací.

   - Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese: 
s-clean@seznam.cz.

 

Obecné podmínky

Sylvie Korcová (S-clean) dodává svým zákazníkům zboží, služby a práce v rozsahu platného katalogu, dále dle ceníku,podle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných při osobním jednání.

Objednání zboží

Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby elektronickou poštou (E-mail) na adrese s-clean@seznam.cz. Dále písemně (poštou), telefonicky nebo při osobním jednání. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží nebo služeb podle platného katalogu nebo platné nabídky.U objednávky zboží, které není v nabídce, bude zákazník v nejkratším možném termínu vyrozuměn o ceně a dodacím termínu. Zákazník (vyjma zákazníků při maloobchodním prodeji) je povinen při objednávání zboží uvést adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět přesný název, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení a adresu sídla pokud je odlišná od adresy dodání.

Ochrana osobních údajů

Veškerá data, která uvedete do objednávky slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat 101/2000 sb. S nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Zadání Vašich osobních údajů nám slouží k:

- realizaci dodání Vámi objednaného zboží
- realizaci a zúčtování Vaší platby
- možnosti komunikace s Vámi
- vyřizování reklamací
- zkvalitnění našich služeb
- poskytování zákaznických slev na zboží
- možnosti vracet se k Vašim objednávkám

Potvrzení objednávky

Při odeslání objednávky, zákazník, který uvede svoji elektronickou adresu, obdrží elektronickou poštou (E-mail). Informaci o zaregistrování své objednávky a informaci o vzniku zakázky, dále informaci o odeslání zboží, včetně čísla balíčku. Dle čísla balíčku lze zásilku sledovat (kurýrní služba, Česká pošta).

Storno objednávek

Potvrzenou zakázku je možno stornovat max. do 2 pracovních dnů.

Termíny plnění

Termín plnění dle dodacích lhůt uvedených u jednotlivých produktů.

Způsob dodání

Individuálně dle písemné či ústní domluvy.

Zboží

Všechny výrobky nabízené Sylvie Korcová (S-clean) jsou vyráběny podle platných předpisů a platných technických norem. Na veškeré zboží podléhající zákonu 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě.

Možnosti dodání

Česká pošta - obchodní balík do 25kg

Kurýrní služba

Osobní odběr 
 

Možnosti platby

Dobírka

Bankoví převod
číslo účtu: 2710323153/0800

Hotově
 
při osobním odběru na adrese Svatopeterská 35/7, Brno

Doba doručení

Zboží skladem odesíláme do 2 pracovních dnů, zboží, které nemáme skladem do 5 dnů

Záruční doba

Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců. Podmínky reklamací se řídí "Reklamačním řádem". Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst.8 Občanského zákoníku.

Vrácení zboží

Při tzv. “fyzicky bezkontaktním způsobu dodání“ se řídíme zákonem 367/2000 Sb. Takto dodané zboží můžete do 14 dnů od obdržení vrátit v původním obalu, nepoužité, kompletní a v původním balení.

Souhlas

Vystavením objednávky zákazníkem nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávku zboží od Sylvie Korcová (S-clean)  vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Výhrady k těmto obchodním podmínkám je nutno předem s Sylvie Korcová (S-clean)  projednat. Sylvie Korcová (S-clean)  prohlašuje,že se všemi poskytnutými údaji o zákaznících zachází v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.